Eva v mírném dešti

V této fotogalerii se budou postupně objevovat fotografie inspirované inverzní perspektivou středověkého malířství, podmíněnou změnou zorných úhlů autora  a následnou sumarizací mnoha zorných úhlů posunutých podle horizontální i podle vertikální osy. V mém pojetí se v průběhu dlouhé expozice pohybuje jak fotograf s fotoaparátem v ruce, tak fotografovaný objekt (tedy pokud je provozuschopný). Jde o vědomé pošlapání standardních fotografických konvencí (za to se všem dělníkům tohoto oboru omlouvám). Mou snahou je přiblížit fotografii malířskému projevu, dosáhnout jakéhosi impresionistického otisku v čase.

A ještě něco. Svět, ve kterém žiji je barevný, fauvisticky barevný, ne! – je kýčovitě pouťově barevný! Je mou prvořadou snahou, aby tomu tak bylo i na mých fotkách! K tomu, abych je „odbarvil“ mě nepřinutí žádná módní černobílá vlna, ale jen opravdu pádné důvody. počítadlo.abz.cz